Jagua

Henna 2014

Skaista Henna Jagua tattoo

Jagua zīmējums –  melnā krāsā!!!

Kas ir Jagua?

Jagua ir tropu augļi, kura sulu Dienvademerikas pamatiedzīvotāji tradicionāli izmanto ķermeņa apglezošanā. Uz ķermeņa tiek zīmēts ar negatavu Jagua augļu sulu, kā rezultātā tiek iegūti filigrāni un melni pagaidu tetovējumi. Tas ir patiešām lielisks ķermeņa apgleznošanas veids, jo tas uz ķermeņa turas 10-15 dienas.

No kurienes nāk Jagua?

Jagua aug ļoti lielos tropu un subtropu reģionu mežos Amerikas kontinenta Centrālajos un Dienvidu rajonos. Jagua augļi ienākas visu gadu. Jagua augs zied ar dzelteniem vai krēmkrāsas ziediem, augļa forma ir līdzīga kivi auglim. Augļi var būt dažāda lieluma, sākot no kivi līdz nelielas melones izmēram. Jagua sulu ķermeņa zīmējumiem iegūst no nenobriedušu augļu sulas.

Genipa americana

http://www.jagua-tattoo.com 

Cik sena ir Jagua zīmējumu māksla?

Grūti precīzi pateikt, cik ilgi Jagua tiek izmantota tradicionālajā Body art. Viss, ko mēs varam šajā brīdī godīgi teikt ir tas, ka tas ir izmantots tik ilgi, cik vien cilvēki, kas apdzīvo tropisko mežu reģionus, var atcerēties, un, ka Jagua pastas iegūšanas un zīmējuma uzklāšanas tehnika ir saglabājusies nemainīga daudzus gadsimtus.

Rietumu pasaulē Jagua zīmējumi ienāca vien 2005.gadā ASV.

jaguatradpaint

Foto no http://www.jagua-tattoo.com

Ja Jagua tiek izmantota tik sen, kāpēc es par to uzzinu tikai tagad?

Es domāju, ka ir Dienvidamerikas mežos noslēpumu vēl ir daudz. Nesenais Jagua tetovējumu popularitātes bums pasaulē tikai pierāda to, cik daudz mums vēl ir nenoskārstu iespēju un izaicinājumu par kuriem neesam pat nojautuši. Vēl svarīgāk tas, ka Jagua tetovējumi pierāda to, cik svarīgi ir saglabāt un cienīt tradicionālās vērtības gan sadzīvē, gan mākslā visu tautu kultūrās. To dēļ pasaule ir tik krāsaina, interesanta unnoslēpumaina!

Vai Jagua ir arī citi nosaukumi?

Protams, ka ir! Genipa Americana, ir zinātniskais augļa latīniskais nosaukums. Jagua ir vietējo cilšu nosaukums, viens no visbiežāk lietotajiem un visatpazīstamākais.
Citi bieži lietotie nosaukumi ir: Jenipapo, Caruto un Huito. Pastāv arī iespēja, ka dažādās pasaules vietās Jagua ieguvis vēl kādu jaunu nosaukumu.


Kur un kā es varu iegūt Jagua tetovējumu?

Jūs, protams, varat doties uz tropu mežiem un vai nu iegūt Jagua krāsu pats vai palūgt tetovējumu vietējo cilšu pārstāvjiem. Tomēr vienkāršāk un ērtāk to būs iegūt tepat Latvijā sazinoties ar mani, Maiju Liepu (tel.29498805, e-pasts: liepa.maija@inbox.lv) un sarunājot tikšanās laiku Jagua zīmējuma uzklāšanai.


 

*Materiāls tulkots no http://www.jagua-tattoo.com/

*Foto no Skaista Henna arhīva


 Jagua
The Rainforest Body Art Fruit

What Is Jagua?

Jagua is a tropical fruit that is used for traditional body art. The unripe jagua fruit juice is painted on the skin making elaborate and striking jagua body art. It’s a really great type of body paint because it can last for a few weeks, just like henna body art. So technically jagua is actually a stain and not a paint.

Where does Jagua Come From?

Jagua grows on really tall trees in tropical and sub-tropical regions of Central and South America. It can be found in fruit all year round in some places. The fruits are born of really pretty yellow or cream coloured flowers and are kind of the same shape as a kiwi fruit. They range in size from the size of a regular kiwi fruit right up to the size of a small melon. They are also really hard when they are unripe, and squeezing jagua juice out of an unripe fruit is akin to getting blood from a stone!

How Long Has Jagua Been Around?

Its hard to say exactly how long jagua has been around, and just as hard to know exactly how long it has been used for traditional body art. All we can honestly say at this point is that it’s been used for as long as people can remember in the regions of the Rainforests where it is still used in the same traditional way today. People have been in South America for some 12 Thousand years, so it’s entirely possible that jagua tattoos have been traditionally painted for some twelve thousand years!

If It’s Been Around So Long, Why Have I never Heard Of It Before Now?

I guess there are still a lot of secrets in the South American Rainforests. The recent explosion in the popularity of Jagua body art just goes to show that there are many possibilities still out there that the outside world has not even noticed. More importantly it goes to show that local traditional knowledge is incredibly important to the whole world, not just the local people of the Rainforest. So every effort should be made to help preserve it.

Does Jagua Go By Any Other Names?

It sure does! Genipa Americana, is the Latin name, hence the scientific name. Jagua is a local name; one of the most common local names infact.

Other common local names include: Jenipapo, Caruto and Huito. There are possibly over 50 different local names and variations of the common ones listed above.


 

Where Can I Get Hold Of Some Jagua Then?

Well you could take a trip out to the rainforests and search it out yourself. But if you are going to paint from an unripe fruit, you only have a short time to do it, before the stain stops working. But recently Jagua Body Art products like Jagua Paint and Jagua Gel have been made readily available to you so you can create your own jagua tattoos whenever you like.

If you have decided to get one in Riga, do not hesitate to contact me, Maija Liepa, +371 29498805 or mail me liepa.maija@inbox.lv


 

* Information from http://www.jagua-tattoo.com/

* Photos from Skaista Henna archive and http://www.jagua-tattoo.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s